Kan een warmtepomp altijd toegepast worden?

In een nieuwbouw is het antwoord simpel. JA! een warmtepomp is een goede oplossing.
Een eerste voorwaarde is automatisch ingelost bij de opbouw van een nieuwe woning: goed isoleren!
De implementatie van een afgiftesysteem op lage watertemperatuur is een tweede vereiste. Denk maar aan vloerverwarming welke het ideale afgiftesysteem is in combinatie met een warmtepomp.

De integratie van een warmtepomp in een bestaande woning is in veel gevallen ook goed realiseerbaar, maar dit vraagt toch een andere aanpak. In veel gevallen krijgen we te maken met verschillende onbekende en onzekere factoren.  Met welke materialen werd de woning opgebouwd en geïsoleerd? Hoeveel energie was er nodig om de woning van warmte te voorzien? Werd het afgiftesysteem correct gedimensioneerd en aangelegd? Enige voorzichtigheid is hier dus zeker op zijn plaats.

Een winter de tijd nemen voor goede analyse van de situatie is belangrijk. Met een bestaande verwarmingsinstallatie kan prima nagegaan worden of een woning en afgiftesysteem geschikt is voor de toepassing van een warmtepomp. Hierna wordt het duidelijk of er aanpassingen aan de isolatie van een woning of vernieuwing van het afgiftesysteem nodig is.
Als de gevraagde watertemperatuur in de winter toch wat te hoog oploopt om een woning behaaglijk te krijgen, kan er bijvoorbeeld overwogen worden om een installatie bivalent-alternatief op te vatten. Zo kan een bestaande of nieuwe verwarmingsinstallatie op fossiele brandstoffen de taak van de warmtepomp overnemen vanaf een bepaalde buitentemperatuur.

Kunnen we u helpen? We staan u graag bij met technisch advies.