We krijgen regelmatig de vraag of het mogelijk is om als bouwheer bepaalde werkzaamheden zelf uit te voeren.
Zeker en vast, dat kan! De plaatsing van de vloerverwarming kan perfect uitgevoerd worden door de klant.

We maken praktische afspraken met de bouwheer en bereiden het dossier voor.
We zorgen voor de opmaak van de verlegplannen van de vloerverwarming, en voor de nodige voorbereidingen op de werf.
Vervolgens worden de vloerverwarmingsmaterialen geleverd op de werf met de nodige instructies.
Ook het nodige gereedschap wordt aan de bouwheer ter beschikking gesteld in bruikleen.

Als de vloerverwarming geplaatst is, komen we nog ter plaatse ter controle, zodat de dekvloer uitgevoerd kan worden.

Als u graag bepaalde werkzaamheden zelf uitvoert, vermeld dit dan gerust bij uw prijsaanvraag.