Minister Van Peteghem verduidelijkt voorwaarden voor btw-verlaging op zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

De Federale Ministerraad keurde vandaag het Koninklijk Besluit goed dat de btw verlaagt naar 6% voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

De maatregelen passen in het energie-akkoord van de federale regering en dienen om gezinnen en alleenstaanden financieel te helpen om hun woning energiezuinig te maken. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verduidelijkt graag enkele voorwaarden om van de btw-verlagingen te genieten.

De btw-verlagingen voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers gelden van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 voor woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Belangrijke opmerking:

Het verlaagd btw-tarief is van toepassing op alle werkzaamheden die nodig zijn voor de plaatsing van de bedoelde installaties (voorbereiding van de werf, eventuele specifieke grondwerken zoals grondboringen, elektriciteits- en loodgieterswerkzaamheden, afwerking enz.). Het strekt zich uit tot alle onderdelen en toebehoren van de technische installatie die specifiek zijn voor het betrokken systeem (bv. bevestigingsmateriaal, kabels, leidingen, warmtewisselaars, omvormers, regelingen, circulatiepompen enz.) maar is niet van toepassing op het  het verwarmingssysteem dat nodig is om de opgewekte elektriciteit of warmte in de woning te verspreiden. Dat is bijvoorbeeld het geval met het systeem van vloerverwarming waarop bepaalde zonneboilers of een warmtepomp veelal worden aangesloten. Dat gedeelte van het globale verwarmingssysteem kan immers evenzeer worden gebruikt samen met een ander verwarmingssysteem dat louter functioneert op basis van fossiele brandstoffen en is dus niet specifiek voor de technische installatie van een zonneboiler of een warmtepomp.

 

Daarnaast gelden er ook nog enkele andere voorwaarden.

Een eerste voorwaarde bepaalt dat de handelingen worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Dit kan gaan over:

  • privéwoningen van particulieren;
  • verblijfsinrichtingen voor bejaarden welke door de bevoegde overheid zijn erkend;
  • internaten die zijn toegevoegd aan scholen of universiteiten of die ervan afhangen;
  • jeugdbeschermingstehuizen en residentiële voorzieningen die op duurzame wijze, in dagen nachtverblijf, minderjarigen huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid;
  • opvangtehuizen die in dag- en nachtverblijf thuislozen en personen in moeilijkheden huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid;
  • psychiatrische verzorgingstehuizen die op een duurzame wijze in dag- en nachtverblijf personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis of mentaal gehandicapten huisvesten en die door de bevoegde overheid erkend zijn;
  • gebouwen waar, ten titel van een initiatief van beschut wonen erkend door de bevoegde overheid, het op een duurzame wijze huisvesten in dag- en nachtverblijf en het begeleiden van psychiatrische patiënten plaatsheeft.

Een tweede voorwaarde bepaalt dat de handelingen betrekking hebben op een woning die, na de uitvoering ervan, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt;

Een derde voorwaarde heeft betrekking op de ouderdom van de woning. Zoals reeds gesteld gaat het om woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Een vierde voorwaarde is een technische voorwaarde om alleen een verlaagd btw-tarief mogelijk te maken voor verwarmingssystemen zoals zonneboilers en warmtepompen wanneer bepaalde referentienormen inzake uitstoot worden in acht genomen. Rekening houdend met het feit dat de meeste zonneboilers en warmtepompen geen of nauwelijks uitstoot hebben, hebben dergelijke installaties dan ook geen enkel probleem om deze referentienormen te behalen. Alleen voor bepaalde technische installaties die gedeeltelijk terugvallen op fossiele brandstoffen, bv bij zonneboilers die maar gedeeltelijk functioneren op basis van zonnewarmte, zal moeten worden nagegaan of zij de bestaande referentienormen behalen. In dat geval zal de specifieke referentienorm in acht moeten worden genomen die is opgenomen voor de specifieke bijkomende verwarmingsinstallatie op fossiele brandstof die verbonden is met de betrokken zonneboiler.

Een vijfde voorwaarde heeft betrekking op de verplichte vermelding op de factuur. Net zoals bij renovatiewerken werd het btw-attest vervangen door een uitdrukkelijke vermelding op de factuur en krijgt de klant één maand tijd om de factuur en het verlaagd btw-tarief te betwisten.

Het Koninklijk Besluit dat vandaag door de Federale Ministerraad werd goedgekeurd verlengt ook de reeds bestaande btw-verlaging voor afbraak en heropbouw tot eind 2023.  De voorwaarden om van deze btw-verlaging te genieten, vindt u op de website van de FOD Financiën.

Via deze link vindt u ook het verslag aan de Koning.

(BRON: https://vanpeteghem.belgium.be)

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.